Aktuality

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, Někteří z Vás nás již kontaktovali, zda si mohou děti v této době nechat doma preventivně ( např. se starším sourozencem, maminky na mateřské dovolené atd.) Zdraví a bezpečí dětí je to nejdůležitější, proto samozřejmě zůstat doma můžete. Platí to také pro předškoláky, ti pouze po návratu do mateřské školy doloží na omluvném […]

Číst dál ...

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, v rámci zachování pevného zdraví nás všech, prosíme o dodržení mimořádného opatření na škole. Používejte dezinfekci u vstupních dveří. Ráno děti v šatně převlečete a rozloučíte se s nimi u šatny Zajíčků. Tam si je převezme provozní pracovnice. Z organizačních důvodů žádáme, aby byly děti ve třídách do 8.00 hodin. Odpoledne, před použitím čipu, […]

Číst dál ...

Na zahradě

Režim dne

Režim dne v naší třídě 6.15-7.30 – se děti scházejí ve třídě Myšiček 7.30 – 8.30 – volné hry dětí, spontánní, skupinové a individuální činnosti v naší třídě. 8.15 – přívítání dětí a paní učitelky v komunikativním kruhu. Děti sedí vedle sebe v kruhu. Využíváme k tomu říkanku s pohybem: ,,Děti, děti, honem sem, dobrý […]

Číst dál ...