ZÁŘÍ - ŘÍJEN

* adaptace dětí na nové prostředí (třída, zahrada)

* poznávání nových dětí, podpora dobrých vztahů ve třídě

*seznamování dětí s panem učitelem, paní učitelkou, školní asistentkou a dalšími zaměstnanci MŠ

* adaptace na nový režim

* seznámení se s jednoduchými pravidly třídy

* podpora rozvoje dovedností v oblasti sebeobsluhy a základních hygienických návyků

* učíme děti pomalu zdvořilosti (dobrý den, děkuji, prosím, promiň, nashledanou)

* poznávání okolí školky a Postřelmova

* podzimní hrátky ve třídě, na zahradě i venku