Informace k otevření mateřské školy od 12. 4. 2021 – aktualizace ke dni 8. 4. 2021

Vážení rodiče,

od 12. dubna 2021 bude mateřská škola v omezeném provozu (dle mimořádného nařízení MZ):

  •  pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše do 15 dětí.

V MŠ můžou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží potvrzením zaměstnavatele. Stačí, když jeden zákonný zástupce vykonává danou profesi.

 

Pro tyto děti bude vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.

Žádáme rodiče o rychlou zpětnou vazbu v případě docházky jeho dítěte do mateřské školy z důvodu  zajištění organizace provozu nejpozději do pátku 9. 4. 2021 do 12:00 hodin na email: msreditelka.postrelmov@seznam.cz nebo telefonicky na tel. 739303942 v době od 7:00 do 15.30hodin.

Další informace budou směřovat k povinnému testování dětí.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Bc. Ivana Vyhnánková

Aktuality Hlavní strana.