Informace k platbám

INFORMACE K PLATBÁM:

Vyrovnání za kulturní akce ze školního roku 2020/2021

Vratka odcházejícím školákům bude připsána na účet nejpozději do 31.8.2021

Ostatním dětem se zůstatek převádí do nového školního roku 2021/2022

Vyrovnání za stravné

Přeplatky na stravném budou odcházejícím dětem ( školákům) vráceny do 15.9.2021 na účet

Ostatním dětem se zůstatek převádí do nového školního roku 2021/2022

ČIPY  JE NUTNÉ  (U ODCHÁZEJÍCÍCH DĚTÍ)  VRÁTIT OSOBNĚ  U HOSPODÁŘKY ŠKOLY.

Aktuality Hlavní strana.