Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v rámci zachování pevného zdraví nás všech, prosíme o dodržení mimořádného opatření na škole.

  1. Používejte dezinfekci u vstupních dveří.
  2. Ráno děti v šatně převlečete a rozloučíte se s nimi u šatny Zajíčků. Tam si je převezme provozní pracovnice. Z organizačních důvodů žádáme, aby byly děti ve třídách do 8.00 hodin.
  3. Odpoledne, před použitím čipu, zazvoňte na třídu a informujte uč. o  příchodu  a počkejte na své dítě u šaten.  Bezpečnost a předání dítěte zajistí učitelka s provozní pracovnicí.

Při přechodu dětí do jiné třídy bude informace vyvěšena na vstupních dveřích do MŠ.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Aktuality Hlavní strana.