ZÁŘÍ 

  • seznamujeme se novou třídou, p. učitelkami
  • poznáváme se s novými kamarády, hrajeme si spolu
  • vytváříme si pravidla třídy
  • poznáváme naši školku a okolí – naši celou obec

Básnička: Ježek

Já jsem ježek malinký,

mám na sobě bodlinky.

I když malé nožky mám,

rychle s nimi utíkám.

A pak až se unavím, 

do listí se posadím.

 

ŘÍJEN

  • poznáváme charakteristické znaky podzimu
  • poznáváme a pojmenováváme plody podzimu - třídíme, tvoříme, vaříme, pečeme...
  • cvičíme v programu "Se sokolem do života"