ZÁŘÍ 

 • seznamujeme se novou třídou, p. učitelkami
 • poznáváme se s novými kamarády, hrajeme si spolu
 • vytváříme si pravidla třídy
 • poznáváme naši školku a okolí – naši celou obec

Básnička: Ježek

Já jsem ježek malinký,

mám na sobě bodlinky.

I když malé nožky mám,

rychle s nimi utíkám.

A pak až se unavím, 

do listí se posadím.

 

ŘÍJEN

 • poznáváme charakteristické znaky podzimu
 • poznáváme a pojmenováváme plody podzimu - třídíme, tvoříme, vaříme, pečeme...
 • cvičíme v programu "Se sokolem do života"

LISTOPAD

 • prohlubujeme poznatky o podzimním období, o stromech, lese a volně žijících zvířatech
 • změny v přírodě prožíváme pomocí všech smyslů
 •  tvoříme z přírodnin, třídíme...
 •  zapojíme se do projektu ,,Hrátky s přírodninami“
 •  čeká nás beseda s myslivcem a chovateli papoušků
 • poznáváme lidské tělo, prohlubujeme vědomosti o zdraví a nemoci

PROSINEC

 • seznamujeme se s tradicemi - Adventní čas, Mikuláš, Vánoce
 • připravujeme vánoční pásmo básniček, písniček, koled a tanečků , vánoční setkání s rodiči
 • těšíme se na Vánoce - zdobíme stromeček, pečeme cukroví...
 • užijeme si nadílku

Básnička: Vločka

Sedí vločka na obláčku,

dolů se jí nechce,

přitom bílé vločky

padají tak lehce.

Jen se neboj, milá vločko,

odhodlej se k letu.

Spousta bílých vloček

na zemi už je tu.

LEDEN

 • seznamujeme se s charakteristickými znaky zimy
 • přibližujeme si život zvířátek v zimním období, poznáváme stopy, krmíme ptáčky i zvířátka...
 • pozorujeme přírodu, bádáme, experimentujeme
 • užíváme si zimních radovánek
 • seznamujeme se s tradicí Tří králů, Masopustu