O nás

Mateřská škola se nachází v klidné části středu obce, v blízkosti školy základní. Je obklopena velkou zahradou, která je vybavena 4 pískovišti, novými průlezkami, skluzavkami a jinými hracími prvky. V zahradě je vybudováno hřiště v přírodním stylu pro ekologickou výchovu dětí. Dostatečná plocha plná zeleně zajišťuje dětem dostatek pohybu.
Součástí budovy MŠ je kuchyň, prádelna a plynová kotelna se skladovými prostory.
V mateřské škole je 6 tříd, ve kterých jsou děti zpravidla od 2 do 7 let.

Naše třídy se jmenují:„ Broučci“, „Sovičky“, Myšičky“, „Žabičky“, „Ježečci“ a „Zajíčci“.

V přízemí jsou umístěny šatny, kuchyň a 2 třídy pro mladší děti. Ve 1.patře jsou 2 třídy pro děti starší. Třídy jsou prostorné, vybaveny novým nábytkem. Hračky a pomůcky jsou uloženy a uspořádány tak, aby odpovídaly potřebám dětí. Všechny vnitřní a venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy.

V současné době pracujeme podle ŠVP (školní vzdělávací program), pojmenovaného
„S krtkem a jeho kamarády poznávám život a svět“, jehož rámcové cíle jsou:

  1. rozvoj dítěte, jeho učení a poznání
  2. osvojení základů společenských hodnot
  3. rozvoj dítěte, jeho samostatnosti
  4. vytváření interpersonálních vztahů, kamarádství, vzájemné pochopení
  5. radost z poznání kolem sebe
  6. zdravý psychický vývoj
  7. dostatek věkově přiměřených podnětů

charakteristika: šestitřídní mateřská škola.
Zřizovatel: Obec Postřelmov
Zařazení do sítě škol: 1.5.1995
Počet pracovníků: 22
Kapacita: 153 dětí

Vedení MŠ

ředitelka mateřské školy: Šárka Tempírová
zástupce ředitelky: Bc. Lenka Hajduková

Pracovní tým:

učitelé:
Pavlína Boriková, Jana Brejlová , Ing. Alena Čechová, Bc. Radka Jarmarová, Bc. Lenka Hajduková, Iveta Hajtmarová, Iveta Jiříčková, Bc. Pavla Krňávková, Markéta Lounová,  Eva Marešová, Bc. et Bc. Hana Pustějovská, DiS., Tomáš Velzel

asistenti pedagoga:
 Pavla Hajtmarová, Žaneta Trendlová

školní asistent:
Bc. Radka Jarmarová

administrativní pracovník a vedoucí školní jídelny:

Helena Růžičková

účetní:
Renata Belanisová

uklízečky:
 Henryka Stejskalová,  Radka Basarabová

školnice:
Eva Ohrablová 

kuchařky:
Jitka Dašková,  Pavla Konečná, Denisa Blaháčková

Provoz MŠ: 6:15 – 16:15 hod.

Školka se prezentuje na veřejných aktivitách v obci, spolupráce s rodiči i ZŠ probíhá celoročně.