O nás

Mateřská škola se nachází v klidné části středu obce, v blízkosti školy základní. Je obklopena velkou zahradou, která je vybavena 4 pískovišti, novými průlezkami, skluzavkami a jinými hracími prvky. V zahradě je vybudováno hřiště v přírodním stylu pro ekologickou výchovu dětí. Dostatečná plocha plná zeleně zajišťuje dětem dostatek pohybu.
Součástí budovy MŠ je kuchyň, prádelna a plynová kotelna se skladovými prostory.
V mateřské škole jsou 4 třídy, ve kterých jsou děti zpravidla od 2 do 7 let.
1.třída – „Myšičky“
2.třída – „Žabičky“
3.třída – „Ježečci“
4.třída – „Zajíčci“
V přízemí jsou umístěny šatny, kuchyň a 2 třídy pro mladší děti. Ve 1.patře jsou 2 třídy pro děti starší. Třídy jsou prostorné, vybaveny novým nábytkem. Hračky a pomůcky jsou uloženy a uspořádány tak, aby odpovídaly potřebám dětí. Všechny vnitřní a venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy.

V současné době pracujeme podle ŠVP (školní vzdělávací program), pojmenovaného
„S krtkem a jeho kamarády poznávám život a svět“, jehož rámcové cíle jsou:

  1. rozvoj dítěte, jeho učení a poznání
  2. osvojení základů společenských hodnot
  3. rozvoj dítěte, jeho samostatnosti
  4. vytváření interpersonálních vztahů, kamarádství, vzájemné pochopení
  5. radost z poznání kolem sebe
  6. zdravý psychický vývoj
  7. dostatek věkově přiměřených podnětů

charakteristika: čtyřtřídní mateřská škola.
Zřizovatel: Obec Postřelmov
Zařazení do sítě škol: 1.5.1995
Počet pracovníků: 16
Kapacita: 120 dětí

Vedení MŠ

ředitelka mateřské školy: Bc. Ivana Vyhnánková
zástupce ředitelky: Bc. Lenka Hajduková

Pracovní tým:

učitelky:
Boriková Pavlína, Brejlová Jana, Bc. Jarmarová Radka, Bc. Hajduková Lenka, Hajtmarová Iveta,  Jašková Kristýna, Jiříčková Iveta, Lounová Markéta, 

asistent pedagoga:
Bc. Jarmarová Radka

školní asistent:
Hajtmarová Pavla

administrativní pracovník a vedoucí školní jídelny:
Naďa Sonntagová

účetní:
Renata Belanisová

uklízečky:
Stejskalová Henryka, Eva Ohrablová

kuchařky:
Dašková Jitka, Konečná Pavla

Provoz MŠ: 6:15 – 16:15 hod.

 

Školka se prezentuje na veřejných aktivitách v obci, spolupráce s rodiči i ZŠ probíhá celoročně.