O nás

Mateřská škola se nachází v klidné části středu obce, v blízkosti školy základní. Je obklopena velkou zahradou, která je vybavena 4 pískovišti, novými průlezkami, skluzavkami a jinými hracími prvky. V zahradě je vybudováno hřiště v přírodním stylu pro ekologickou výchovu dětí. Dostatečná plocha plná zeleně zajišťuje dětem dostatek pohybu.
Součástí budovy MŠ je kuchyň, prádelna a plynová kotelna se skladovými prostory.
V mateřské škole je 6 tříd, ve kterých jsou děti zpravidla od 2 do 7 let.

Naše třídy se jmenují:„ Broučci“, Myšičky“, „Žabičky“, „Ježečci“, „Zajíčci“ a „Sovičky“.

V přízemí jsou umístěny šatny, kuchyň a 2 třídy pro mladší děti. Ve 1.patře jsou 2 třídy pro děti starší. Třídy jsou prostorné, vybaveny novým nábytkem. Hračky a pomůcky jsou uloženy a uspořádány tak, aby odpovídaly potřebám dětí. Všechny vnitřní a venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy.

V současné době pracujeme podle ŠVP (školní vzdělávací program), pojmenovaného
„S krtkem a jeho kamarády poznávám život a svět“, jehož rámcové cíle jsou:

  1. rozvoj dítěte, jeho učení a poznání
  2. osvojení základů společenských hodnot
  3. rozvoj dítěte, jeho samostatnosti
  4. vytváření interpersonálních vztahů, kamarádství, vzájemné pochopení
  5. radost z poznání kolem sebe
  6. zdravý psychický vývoj
  7. dostatek věkově přiměřených podnětů

charakteristika: šestitřídní mateřská škola.
Zřizovatel: Obec Postřelmov
Zařazení do sítě škol: 1.5.1995
Počet pracovníků: 22
Kapacita: 153 dětí

Vedení MŠ

ředitelka mateřské školy: Bc. Ivana Vyhnánková
zástupce ředitelky: Bc. Lenka Hajduková

Pracovní tým:

učitelé:
Boriková Pavlína, Brejlová Jana, Ing. Čechová Alena, Bc. Jarmarová Radka, Bc. Hajduková Lenka, Hajtmarová Iveta,  Jašková Kristýna, Jiříčková Iveta, Lounová Markéta, Bc. et Bc. Pustějovská Hana, DiS., Michaela Schönová, DiS., Velzel Tomáš

asistenti pedagoga:
Hajtmarová Pavla, Trendlová Žaneta

školní asistent:
Bc. Jarmarová Radka

administrativní pracovník a vedoucí školní jídelny:
Naďa Sonntagová

účetní:
Renata Belanisová

uklízečky:
Stejskalová Henryka, Basarabová Radka 

školnice:
Ohrablová Eva 

kuchařky:
Dašková Jitka, Konečná Pavla, Blaháčková Denisa

Provoz MŠ: 6:15 – 16:15 hod.

Školka se prezentuje na veřejných aktivitách v obci, spolupráce s rodiči i ZŠ probíhá celoročně.