Projekty

Název projektu:

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Výše podpory:                  68.000, 00 Kč

Název projektu: 

OP JAK Šablony I pro  MŠ Postřelmov – Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů

Číslo projektu:                  CZ.02.02.XX/00/22_002/0000159

Výše podpory:                  575 071, 00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU.“

Datum zahájení projektu:                                      1. 9. 2022

Předpokládané datum ukončení projektu:             31. 8. 2024

Předpokládaná doba trvání v měsících:                  24

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent MŠ) a osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Zvolené aktivity:

Školní asistent MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Školní asistent  nám pomůže zajistit odpovídající podmínky pro vzdělávání dětí 2 – 3 letých

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.