Režim dne

Režim dne v naší třídě
6.15-7.30 – se děti scházejí ve třídě Myšiček
7.30 – 8.30 – volné hry dětí, spontánní, skupinové a individuální činnosti v naší
třídě.
8.15 – přívítání dětí a paní učitelky v komunikativním kruhu.
Děti sedí vedle sebe v kruhu. Využíváme k tomu říkanku s pohybem: ,,Děti, děti, honem sem, dobrý den si popřejem. Protože se máme rádi a jsme všichni kamarádi. Vítáme tě …..“ Děti se jeden po druhém vítají a pohladí se při tom. Děti si takto procvičí každý den jména všech dětí a paní učitelek. Přitom si popovídáme zážitky, zopakujeme nejrůznější poznatky, zahrajeme pohyb. hru a seznámíme se s programem daného dne apod.
8.30 – hygiena a dopolední svačina
9.00 – cílené činnosti, skupinové práce, činnostní učení.
Hudebně-pohybové činnosti, výtvarné, poznávací apod.

9.30-11.30 – pobyt venku.
Procházky po okolí, pobyt na školní zahradě

11.30 – 12.00- hygiena, oběd

Ve 12.00 hod. odcházejí děti s polodenní docházkou domů

12.00 – 14.00 – četba pohádky, odpolední odpočinek na lehátku

14.00 – 16.00 – hygiena, odpolední svačina, odpolední hry dětí, zájmové
činnosti a pohybové aktivity. V případě hezkého počasí pobyt
na školní zahradě.

Myšičky.