Září:

  • Adaptace dětí na nové prostředí (třída, MŠ, zahrada)
  • Začleňování dětí do kolektivu vrstevníků
  • Seznamování dětí s p. učitelkami
  • Postupné přizpůsobování se novému režimu, seznámení se se základními  jednoduchými pravidly třídy
  • Podporování rozvoje dovedností  z oblasti sebeobsluhy a hygienických návyků

„Dobrý den, dobrý den, pěkný den si popřejem.

Do Soviček chodíme, společně se učíme.

Máme se tu všichni rádi, protože jsme kamarádi.“

 

Říjen:

  • Podporování rozvoje dovedností  z oblasti sebeobsluhy a hygienických návyků
  • Poznávání budov a míst na vycházkách, pozorování dění v obci
  • Podzimní hrátky ve třídě i při pobytu venku (s využitím přírodnin, sklízených plodů)
  • Osvojování si jednoduchých poznatků o nastávajícím podzimu
  •                               Třída Sovičky | Mateřská školka Úvaly

 

Sázím sázím zeleninu,

ruce mám už samou hlínu.

Sázím mrkev, sázím zelí,

abychom se dobře měli.

 

Listopad:

S dětmi budeme pozorovat charakteristické proměny v přírodě , loučit se s podzimem. Budeme poznávat život v lese a uspávat zvířátka. Zkusíme hledat odpovědí na zvídavé otázky o sobě, o životě a činnostech lidí. Rozvineme vědomosti o lidském těle, co mu prospívá a škodí, ochraně zdraví při nepříznivých vlivech chladného počasí. Podpoříme péči o sebe a svůj vzhled. Přiblížíme tradici Svatého Martina přiměřeně věku.

Sova Malá Sovička Podzim - Vektorová grafika zdarma na ...

Podzimní foukání

Fouká vítr mezi stromy,

fouká také mezi domy.

Nese celou kupu listí,

kdo ho děti asi chytí?

Obrázek, klipart Podzimní strom v rozlišení 500x500 px zadarmo

Prosinec:

Cílem je děti připravit na nejkrásnější svátky v roce. Děti prožijí přípravu na Mikulášskou nadílku, vánoční besídku nebo adventní tvoření. Dobu adventu budeme vnímat jako dobu vánočního rozjímání a vymýšlení dárečků k obdarování, se všemi zvyky a tradicemi. Nebudou chybět vánoční příběhy, pohádky, objevování lidových zvyků, výtvarná a pracovní tvoření, zpěv koled a písní se zimní tematikou. Společně vytvoříme krásné vánoční prostředí ve třídách a interiéru naší MŠ. Čas Vánoc je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů.

Obsahuje obrázek: 352,700+ Christmas Tree Illustrations, Royalty-Free Vector Graphics & Clip Art                  Obsahuje obrázek: Mikuláš čert anděl Stock vektory, Royalty Free Mikuláš čert anděl Ilustrace | Depositphotos

Leden:

Na tři krále o krok dále…

Nový rok je symbolem optimismu. S dětmi budeme poznávat zimní radosti. Pozorovat charakteristické znaky zimy, poznávat vlastnosti sněhu a ledu. Prostřednictvím zimních sportů povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale že je nutné zároveň dbát na bezpečnost svou i druhých.

Zima na ulici - online puzzle

Únor:                                                                

Z čeho se radovala sovička v únoru?

Pomocí tématu se děti seznámí s poezií a prózou, utvoří si vztah k četbě a prohlížení knížek. Budeme se snažit rozvíjet představivost, tvořivost a výtvarné dovednosti, stejně tak i komunikační dovednosti zaměřené na rozvoj slovní zásoby. Přiblížíme dětem tradici masopustu dle věku.

POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ

Budeme se učit vnímat a poznávat svět pohádek, krásu mluveného slova, znát klasické pohádky, rozlišovat vlastnosti pohádkových postav-dobro a zlo. Budeme se učit umět zacházet s knihou – zkusíme zdramatizovat pohádku, rozvíjet řečové schopnosti verbální i neverbální.

HURÁ DO MASEK

Děti se budou podílet na přípravách karnevalu, seznámí se s jeho významem, nastíníme období masopustu, naučí se prožívat radost z prožitku, vnímat krásu a  tvořit dětská přátelství.

CO DĚLÁME KAŽDÝ DEN?

Probereme s dětmi denní režim, co děláme ne školce, co děláme doma. Utužíme dny v týdnu.

 

Masopust pro děti ve čtvrtek v SVČ: Mostecké listy            Pohádkové postavy - Obrázkové karty pro děti | UnoDuo.cz

Březen:

IB: Proč se zajíček těší na jaro?

Na co se sovička těšila v březnu?

S dětmi budeme poznávat a vnímat přirozené změny jarní přírody, které nám zvolna s odchodem zimy v přírodě nastávají. Součástí bude spoustu pozorování a činností, které s příchodem jara souvisí. Naučíme se poznat a pojmenovat některé jarní květiny. Připravíme si zahrádku ke každodenním hrám. Budeme klíčit semínka, set i sázet. Také budeme rozvíjet fyzickou zdatnost dětí delšími procházkami a pohybem venku. Zahrada a zajímavé přírodní lokality v okolí MŠ nabídnou činnosti spojené s pohybem a experimentováním ,s uplatněním prožitkového učení. Zvuky v přírodě, ekologické hry a činnosti, vnímání změn počasí. Pozorováním fauny a flory podpoříme celkový enviromentální rozvoj dětí. Také se s dětmi seznámíme se staročeskou tradicí vynášení Morany. Podpoříme Ponožkový den, Den vody a celý měsíc věnujeme knihám.

Velikonoční, Příroda                         První jarní den a naši Medvídci | Medvidkovehracky.cz

Duben:
 Kam putovala sovička v dubnu?

Seznámíme děti se životem na statku .

Získají nové poznatky o domácích a hospodářských zvířatech (znaky, užitek,..)

Probudíme v nich pozitivní vztah k přírodě a ke zvířatům,

Budeme je učit znát a umět pojmenovat mláďata hospodářských a domácích zvířat .

Zapamatují si různé zvuky zvířat.

Naučíme je být citlivější k přírodě, uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují.

IB seznámí také děti s pravidly silničního provozu /vnímání nebezpečí/. Děti získají základní povědomí o integrovaném záchranném systému.

Zároveň se budou učit pojmenovávat dopravní prostředky a určit, kde je potkáme (silnice, koleje, …)

Vytvoříme jim povědomí o tom, že doprava se řídí pravidly ,které je v rámci bezpečnosti nutné respektovat.

Oslavíme Den Země, zapojíme se do projektu: Ukliď Česko.

FALCON , JUMBO Puzzle Mláďata na jaře XL 500 dílků - drento.cz

Květen:

- Moje maminka má svátek

- Rodina

- Medový týden

- Hmyz v trávě

Charakteristika:

S dětmi si budeme povídat o významu rodiny, vědomí, že každý někam patříme a máme svůj domov. Budeme také poznávat citové vazby v rodině a její širší vazby (maminka, tatínek, babička, dědeček, sestřička, bratříček).

Naučíme se myslet na druhého a přemýšlet, jak mu udělat radost. Společně oslavíme Den maminek.

Při pozorování přírody zjistíme, jaký hmyz žije v trávě. Budeme zkoumat zblízka broučky, berušky, mravenečky… poznávat jejich rozdíly a vlastnosti. V medovém týdnu se naučíme, proč jsou včeličky pro nás tolik důležité.

Den matek – Mgr. Kateřina Konvalinová                     kreslený hmyz. motýl, brouk, pavouk, beruška a housenka, divoký lesní entomologický hmyz. roztomilá příroda volně žijící hmyz vektorová ilustrační sada - brouci hmyz stock ilustrace