Uzavření MŠ z důvodu stávky zaměstnanců

Vážení rodiče, v pondělí 27.11.2023 bude z důvodu stávky zaměstnanců mateřská škola uzavřena.

Pokud ze závažných důvodů nebudete mít možnost zajištění hlídání pro vaše dítě, informujte o této skutečnosti paní učitelky ve své třídě.

Děkujeme za pochopení a Vaší podporu.

Není nám lhostejná situace ve školství a změny, které se chystají, budou velice negativně dopadat na kvalitu výchovy a vzdělávání dětí. Jako rodičům dětí budoucích prvňáčků by nemělo být lhostejné, že se bude šetřit na vzdělání dětí. Sníží se úvazky asistentům pedagoga nebo se jejich místa úplně zruší a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami se bude muset věnovat učitelka na úkor ostatních dětí, zvýší se počet dětí na třídách a nebude možné dělit děti na skupinky v hodinách, kde je výuka jen takto efektivní. Dojde tak ke zhoršení kvality výuky a celkového klimatu ve třídách.

Také jde především o naše nepedagogické pracovníky (školnice, kuchařky, uklízečky), bez kterých by školy ani nemohly existovat. Jejich už tak nízké platy, které mnohdy hraničí s životním minimem, chtějí ještě snížit! Je také ohroženo školní stravování, které bez provozu školní jídelny nemůže být zajištěno. Nedokážeme si představit, že by jídlo pro naše děti bylo dováženo odjinud. Zvýšila by se samozřejmě i cena stravného.

Je toho ještě spousta, ale toto jsou ty nejdůležitější důvody, pro které se rozhodla většina našich zaměstnanců stávkovat.

Děkujeme i Vám za podporu a pochopení.

Zaměstnanci Mateřské školy Postřelmov

Aktuality Hlavní strana.