ZÁŘÍ

 

  • Seznamování se s novou třídou, s novými učitelkami.
  • Navazování nových dětských přátelství, začlenění se mezi vrstevníky.
  • Poznávání nových hraček, postupné přizpůsobování se novému režimu.
  • Seznámení se s novými pravidly.
  • Povídání si o místě bydliště a životě v naší obci.
  • Poznávání významných budov a míst na vycházkách, určování jejich účelu, pozorování dění v obci.
  • Osvojování si jednoduchých poznatků o nastávajícím podzimu.

 

    ZAJÍČCI

My jsme malí ušáci,

nemáme nic na práci.

Trénujeme běh a skoky,

přes pařezy, přes potoky.

Učíme se kotouly,

nehledíme na bouli.