ZÁŘÍ:

  • adaptace na prostředí MŠ a její okolí (třída, šatna, zahrada, režim dne, učitelky, kamarádi, zaměstnanci MŠ, hygienické a sebeobslužné činnosti)
  • posilování citových vztahů k místu, kde bydlím (tradice obce)