ZÁŘÍ

  • Začleňování dětí v novém kolektivu vrstevníků.
  • Seznamování dětí s novými učitelkami a prostředím nové třídy.
  • Postupné přizpůsobování se novému režimu, stanovení si pravidel třídy.
  • Povídání si o naší vesnici, poznávání významných budov a míst na vycházkách, určování jejich účelu, pozorování dění v obci.

ŘÍJEN, LISTOPAD

  • Děti budou poznávat charakteristické znaky podzimu (proměny v okolí MŠ, na zahradě, u řeky Moravy, v blízkých zahradách, změny počasí, odlet ptáků, práce na poli a na zahradě, opadávání listí, podmínky života některých volně žijících zvířat a ptáků).
  • Děti se seznámí s měnící se přírodou pomocí všech smyslů, rozvíjí dovednost poznávat plody podzimu a prozkoumávat jejich vlastnosti.
  • Rozvíjení dovednosti vyjadřovat své pocity.
  • Děti budou upevňovat hygienické návyky, rozvíjet praktické dovednosti, učit se pečovat o sebe a svůj vzhled

Na zahradě