ZÁŘÍ 

 • Začleňování dětí v novém kolektivu vrstevníků.
 • Seznamování dětí s novými učitelkami a prostředím nové třídy.
 • Postupné přizpůsobování se novému režimu, stanovení si pravidel třídy.
 • Povídání si o naší vesnici, poznávání významných budov a míst na vycházkách, určování jejich účelu, pozorování dění v obci.

ŘÍJEN, LISTOPAD

 • Děti budou poznávat charakteristické znaky podzimu (proměny v okolí MŠ, na zahradě, u řeky Moravy, v blízkých zahradách, změny počasí, odlet ptáků, práce na poli a na zahradě, opadávání listí, podmínky života některých volně žijících zvířat a ptáků).
 • Děti se seznámí s měnící se přírodou pomocí všech smyslů, rozvíjí dovednost poznávat plody podzimu a prozkoumávat jejich vlastnosti.
 • Rozvíjení dovednosti vyjadřovat své pocity.
 • Děti budou upevňovat hygienické návyky, rozvíjet praktické dovednosti, učit se pečovat o sebe a svůj vzhled

PROSINEC

 • Připravíme si písničku a básničku na Mikulášskou nadílku.
 • Čas do Vánoc si ukrátíme vánočním tvořením - vyzdobíme třídu a MŠ, nazdobíme si stromeček, upečeme vánoční cukroví, vyrobíme si vánoční ozdobu.
 • Budeme se seznamovat s vánočními zvyky a tradicemi. Nebudou chybět vánoční příběhy, pohádky, zpěv koled a písní se zimní tematikou.
 • Na vycházkách budeme pozorovat vánoční přípravy v obci.

LEDEN, ÚNOR

 • Děti se seznámí se zimními pranostikami.
 • Upevní si charakteristické znaky zimy (vlastnosti sněhu a ledu – pokusy, péči o zvěř a ptáčky v zimě – stopy ve sněhu, změny v počasí,…).
 • Budou rozvíjet zimní sporty a radovánky (poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale že je nutné dbát na bezpečnost svou i druhých).
 • Upevní si povědomost o činnostech během dne a časových pojmech.
 • Seznámí se s poezií a prózou.
 • Seznámí se s pohádkou jako nástrojem dětské představivosti, fantazie, citového prožitku a rozvoje řečových a jazykových schopností.
 • Budou srovnávat pohádku čtenou a hranou (dramatizace, divadelní představení, kino, DVD, interaktivní tabule,…).
 • Budou vedeny k pozitivnímu vztahu ke knihám.
 • Připraví se na karneval (výroba masky, výzdoba MŠ a třídy, karnevalový rej).
 • Děti si prožijí PROJEKTOVÝ DEN na téma MALÝ ARCHITEKT.

BŘEZEN, DUBEN

 • Budeme si s dětmi povídat o práci rodičů, prohlubovat jejich poznatky o různých profesích, pozorovat dospělé při práci.
 • Budeme u dětí probouzet zájem o knihy, seznamovat je s různými žánry, děti budou mít možnost seznámit nás se svou oblíbenou knížkou, navštívíme místní knihovnu.
 • Zopakujeme si hlavní znaky jarního období, pozorovat změny v přírodě, připomeneme si velikonoční tradice, vyrobíme jednoduchou dekoraci a pokud nám počasí dovolí, začneme připravovat záhonky a dělat pokusy se semínky.
 • Zjistíme, co děti vědí o domácích a hospodářských zvířatech.
 • Připomeneme si význam IZS, budeme dětem vysvětlovat, co může být pro ně nebezpečné.
 • Nebudou chybět písničky, básničky, různé hry a výtvarné činnosti.

KVĚTEN

 • Povede k posílení citových vztahů, k vyjádření prožitků a pocitů (Svátek matek).
 • Bude zaměřen na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina, funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině s prohloubením znalosti o struktuře rodinných vztahů.
 • Seznámí děti s pravidly silničního provozu (dítě v roli chodce, cyklisty).