PROSINEC

 • Příprava na Vánoční besídku - procvičování písniček, básniček, dramatizace s vánoční a zimní tématikou.                     
 • Povídání si o tradici svatého Mikuláše a jeho družině – Mikulášská nadílka.
 • Návštěva knihovny - téma - tradice o svatém Mikuláši a jeho družině
 • Vnímání tajemné atmosféry, prožívání radosti ze společných chvilek a činností – pečení cukroví, zdobení stromečku, výroba vánočních ozdob.
 • Seznamování se s vánočními zvyky a tradicemi. V předvánočním čase nebudou chybět vánoční příběhy, pohádky, zpívání koled.
 • Očekávání vánoční nadílky.
 • Na vycházkách pozorování vánoční výzdoby v obci, na zahradě – bobování na kopci, stavění sněhuláků, hrátky ve sněhu.
 • Písnička – Těšíme se na Vánoce
 • Dramatizace - Vánoční pohádka o Jedličce
 • Divadelní představení - "Bílé přání"

Snížek bílý

Venku padá snížek bílý,

mamka peče cukroví,

Taťka je tu každou chvíli,

stromek bude hotový.

Společně si kapra dáme,

budeme si štěstí přát,

Koledy si zazpíváme,

a z dárků se radovat.

 

LISTOPAD

 • Osvojování si znaků podzimu – seznámení se s měnící se přírodou, poznání listnatých a jehličnatých stromů.
 • Povídání si o dracích, kdy děti zjistí, že drak není drak.
 • Upevňování poznatků o lesních zvířatech, jak se připravují na zimu.
 • Seznámení se s tradicí Svatého Martina.
 • Osvojení si poznatků o lidském těle.
 • Pochopení důležitosti ochrany vlastního zdraví a bezpečí (zdravá výživa, pohyb, dodržování hygieny, oblékání se podle ročního období).
 • Umění se pohybově, výtvarně i hudebně vyjádřit. – Příprava na vánoční besídku.
 • Písničky: Uspávání broučků, Čert se diví
 • Dramatizace: Myška na zahradě

 

ŘÍJEN

  • upevňování poznatků o podzimu - charakteristické znaky
  • poznávání podzimu všemi smysly - hmatem, zrakem, čichem a chutí
  • upevňování a rozšiřování slovní zásoby v tématech ovoce a zelenina, plody a jejich třídění
  • upevňování barev, poznávání barev sekundárních
  • pozorování podzimu v přírodě, procházky kolem zahrádek, vyrábění z přírodnin
  • zahájení programu "Se sokolem do života"
  • zahájení programu "Maxík"
  • návštěva knihovny
  • písničky: Červík Pepík, Myška na zahrádce

 

ZÁŘÍ

 • Seznamování se s novou třídou, s novými učitelkami
 • Navazování nových dětských přátelství, začlenění se mezi vrstevníky.
 • Poznávání nových hraček, postupné přizpůsobování se novému režimu.
 • Seznámení se s novými pravidly.
 • Povídání si o místě bydliště a životě v naší obci.
 • Poznávání významných budov a míst na vycházkách, určování jejich účelu, pozorování dění v obci.
 • Osvojování si jednoduchých poznatků o nastávajícím podzimu.
 • Návštěva divadla - Divadlo dětského diváka - představení Kykyryky
 • písničky: Zajíčci, Pusinková

 

    ZAJÍČCI

My jsme malí ušáci,

nemáme nic na práci.

Trénujeme běh a skoky,

přes pařezy, přes potoky.

Učíme se kotouly,

nehledíme na bouli.