ZÁŘÍ - ŘÍJEN

* adaptace dětí na nové prostředí (třída, zahrada)

* poznávání nových dětí, podpora dobrých vztahů ve třídě

*seznamování dětí s panem učitelem, paní učitelkou, školní asistentkou a dalšími zaměstnanci MŠ

* adaptace na nový režim

* seznámení se s jednoduchými pravidly třídy

* podpora rozvoje dovedností v oblasti sebeobsluhy a základních hygienických návyků

* učíme děti pomalu zdvořilosti (dobrý den, děkuji, prosím, promiň, nashledanou)

* poznávání okolí školky a Postřelmova

* podzimní hrátky ve třídě, na zahradě i venku

LISTOPAD

* osvojování si poznatků podzimu a chystání se zvířátek na zimu

* poznávání charakteristických znaků

* přiblížení života některých volně žijících zvířat

* výroba z přírodnin

PROSINEC

* seznamování s tradicemi (advent, Mikuláš, Vánoce)
* zpěv koled
* příběhy – O Mikulášovi, Vánoční příběh
* děti dostanou mikulášskou nadílku (strašit děti nebudeme)
* natáčení filmu s tématikou Vánoc
* zdobení stromečku a Vánoční výzdoba třídy
* děti dostanou jako dárečky od Ježíška nové hračky do školky

LEDEN - ÚNOR

* přiblížíme dětem charakteristické znaky zimy
* máme v plánu dělat fyzikální pokusy se sněhem, ledem (pokud napadne)
* zimní radovánky (koulování, sáňkování, stavění sněhuláka)
* půjdeme nakrmit zvířátka (kačenky nebo nějaké ptáčky)
* budeme si povídat, číst i hrát různé zimní pohádky
* seznámení s tradicemi – masopust – výroba masek, masopustní karneval

BŘEZEN - DUBEN

* přiblížení dětem probouzení přírody
* poznávání prvních jarních květin
* poznávání zvířátek na dvorku, k čemu nám slouží a jaké zvuky vydávají
* seznámení s tradicemi okolo Velikonoc
* učení jarních a velikonočních písní, básní, koled
* návštěva knihovny v Postřelmově
* zapojení se do projektu "Ukliďme Postřelmov"
* výchova k ochraně přírody a ekologii
* s dětmi půjdeme na ekologickou pohádku "O sluníčku, které onemocnělo"

KVĚTEN - ČERVEN

* přiblížení dětem setbu zeleniny
* poznávání Země a jejich obyvatel
* oslava dětského dne
* školní výlet do Pradědova Muzea v Bludově

* celodenní hra pro děti v přírodě
* povídání o bezpečnosti během prázdnin
* poznávání rozdílů mezi jarem a létem