ZÁŘÍ 

 • seznamujeme se s mateřskou školou, s naší třídou, s novými kamarády, p. učitelkami a dalšími zaměstnanci
 • učíme se znát svoji značku, své místo u stolečku
 • děti vedeme k základním hygienickým návykům a sebeobsluze
 • seznamujeme se s pravidly třídy : ,,učíme se kouzelná slovíčka" : DOBRÝ DEN, NA SHLEDANOU, DĚKUJI, PROSÍM, PROMIŇ

                

 

ŘÍJEN 

 • Seznámíme se s dalšími pravidly naší třídy
 • dbáme stále na dodržování hygienických návyků
 • procvičujeme sebeobsluhu (oblékání, udržování pořádku v šatně apod.)
 • budeme si povídat o ježkovi (projekt dětí a p. učitelek ze třídy Ježečků), o podzimu
 • poznáváme některé druhy ovoce a zeleniny (procvičíme barvičky, číselnou řadu do 3)
 • hrajeme si, zpíváme a učíme se nové říkanky
 • vyrobíme si papírové ježky, namalujeme jablíčko, hruštičku a mrkvičku ( využití různých výtvarných technik)
 • vyrobíme si draky ( budeme nejen malovat, ale i lepit a procvičovat jemnou motoriku)
 • cvičíme dle projektu ,,Se sokolem do života"

 básnička o jablíčku

Režim dne

Režim dne v naší třídě 6.15-7.30 – se děti scházejí ve třídě Myšiček 7.30 – 8.30 – volné hry dětí, spontánní, skupinové a individuální činnosti v naší třídě. 8.15 – přívítání dětí a paní učitelky v komunikativním kruhu. Děti sedí vedle sebe v kruhu. Využíváme k tomu říkanku s pohybem: ,,Děti, děti, honem sem, dobrý […]

Číst dál ...

Co potřebují Myšičky do MŠ

Do třídy 1/ podepsané papuče s plnou patou 2/ domácí oblečení – tepláky, leginy, tričko, zástěrku + ramínko z umělé hmoty do šatny 3/plastový hrníček na pití – nejlepší je s ouškem a nerozbitný !!!! 4/krabici papírových kapesníků 6/ pyžamko na odpolední odpočinek Pobyt venku 1/ podepsanou obuv : dle aktuálního počasí – na zahradu, […]

Číst dál ...