Usnadnit dětem i rodičům vstup do MŠ a zvládnout počáteční období adaptace, napomáhat v poznání všeho nového, zorientovat se v prostřední třídy, poznat nové hračky, postupně se přizpůsobovat novému režimu, přijmout pravidla soužití s ostatními. Navazovat nová dětská přátelství, začlenit se mezi vrstevníky.