Daňová sleva za pobyt dítěte v mateřské škole

Rodiče mohou v daňovém přiznání za rok 2021 požádat o daňovou slevu za pobyt dítěte v mateřské škole. § 35bb Sleva za umístění dítěte (1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy […]

Číst dál ...

Snížení školného za prosinec 2021

Vážení rodiče, Jelikož bude mateřská škola uzavřena v době vánočních prázdnin více jak  5  vyučovacích dnů,  dochází tedy dle vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ke snížení úplaty na měsíc prosinec.  Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci prosinci bude snížena z 300,- Kč na 213,- Kč. O přeplatek  ve výši 87 ,- Kč […]

Číst dál ...

Vánoční prázdniny

Po dohodě se zřizovatelem bude MŠ otevřená do středy – 22.12.2021. Provoz bude přerušen od 23.12.2021 (čtvrtek) do 02.01.2022 (neděle).

Číst dál ...

Covid karanténa

Milí rodiče, tak ani nás to neminulo. Do této složky  budu dávat vždy informace týkající se dat karantény. Děti, které v dny zahájení karantény nebyly přítomny v MŠ, pak mohou běžně do MŠ docházet. Počítejte prosím ale s tím, že provoz bude upraven dle možností MŠ. Čtěte tedy prosím informace na skleněných dveřích. Pokud by […]

Číst dál ...