Covid karanténa

Milí rodiče,

tak ani nás to neminulo. Do této složky  budu dávat vždy informace týkající se dat karantény.

Děti, které v dny zahájení karantény nebyly přítomny v MŠ, pak mohou běžně do MŠ docházet. Počítejte prosím ale s tím, že provoz bude upraven dle možností MŠ. Čtěte tedy prosím informace na skleněných dveřích.

Pokud by někdo potřeboval něco vysvětlit, neváhejte mne kontaktovat 739 303 942.

Děkuji za pochopení!

Kolektiv MŠ a Ivana Vyhnánková

TŘÍDA – Zajíčci

Začátek karantény Návrat s neg.PCR testem Návrat bez testu
13.12.2021 21.12.2021 ( 28.12.2021) 3.1.2022
14.12.2021 22.12.2021 ( 29.12.2021) 3.1.2022

TŘÍDA – Ježečci

Začátek karantény Návrat s neg.PCR testem Návrat bez testu
15.11.2021 23.11.2021 30.11.2021
16.11.2021 24.11.2021 1.12.2021

Vaše dítě bylo v kontaktu s osobou, která je covid-19 pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly shledány důvody pro karanténní opatření.

Karanténní opatření nařizuje Hygienická stanice Olomouckého kraje  v souladu se zákonným zmocněním jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 64 písm. a) a d) zákona se nařídí osobě podezřelé z nákazy karanténa ve smyslu § 2

Karanténní opatření v souladu s § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR zahrnujídomácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

Aktuality Hlavní strana.