Dodatečný ZÁPIS do mateřské školy dne 16. 8. 2022

Dodatečný Z Á P I S dětí do mateřské školy

Z důvodu navýšení kapacity MŠ  pro školní rok 2022/2023 proběhne v budově MŠ Postřelmov

v úterý 16. 8. 2022 v době od 9:00 do 15:00 hodin dodatečný zápis dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

Předpokládaný počet  přijatých dětí: 36 dětí

 

Dokumenty potřebné k zápisu dětí do MŠ:

1. vyplněnou žádost o přijetí, jejíž součástí je potvrzení řádného očkování dítěte – ke stažení ZDE.

(Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.)

2. rodný list dítěte

3. občanský průkaz zákonného zástupce

4. pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení lékaře, školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno.

 

Pro zákonné zástupce dětí, které v řádném zápise přijaty nebyly, stačí doručit pouze Žádost o přijetí (nové potvrzení lékaře již není nutné).

Bc. Ivana Vyhnánková, ředitelka školy

 

V případě jakékoliv potřeby či informace  volejte na číslo: 739 303 942 nebo 725 821 961  nebo pište na e-mail: msreditelka.postrelmov@seznam.cz  nebo hajdukova@mspostrelmov.cz

 

Kritéria pro přijímání dětí – ke stažení ZDE.

Aktuality Hlavní strana.