Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

Někteří z Vás nás již kontaktovali, zda si mohou děti v této době nechat doma preventivně ( např. se starším sourozencem, maminky na mateřské dovolené atd.)

Zdraví a bezpečí dětí je to nejdůležitější, proto samozřejmě zůstat doma můžete. Platí to také pro předškoláky, ti pouze po návratu do mateřské školy doloží na omluvném listě důvod absence – např. prevence rodiny proti šíření onemocnění Covid -19.

Nezapomeňte však i v této době vaše dítě řádně omlouvat z MŠ a přihlašovat na základě školního řádu ( ideálně prostřednictvím SMS, na tel. čísle příslušné třídy).

Moc děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás v příznivější společenské době.

ředitelka MŠ , Ivana Vyhnánková

 

Aktuality Hlavní strana.