Školné a stravné v měsíci březnu a dubnu

Školné a stravné v měsíci březnu a dubnu.

Vážení rodiče,

Od 1. 3. 2021 je naše mateřská škola uzavřena a také pro malý počet zájemců neposkytujeme v této době školní stravování. Jak se situace vyvíjí,  bude ještě částečně uzavřena i v následujícím měsíci.

Z tohoto důvodu není potřeba řešit stravné ani školné. Pokud  jste již platby poslali, máte nastaven trvalý příkaz  či přeplatek,  částka Vám bude převedena do dalšího období.

V případě, že mateřská škola opět v měsíci dubnu zahájí provoz, bude stanovena poměrná  částka úplaty, se kterou Vás seznámíme  na web. stránkách MŠ  a na úřední desce školy.

Děkujeme za spolupráci,  pochopení a zůstávejte všichni zdraví.

Ivana Vyhnánková,  ředitelka MŠ

 

 

Stanovení úplaty za vzdělávání – školné za měsíc březen

V souladu s vyhláškou č. 14 / 2005 Sb., v platném znění, § 6 odst. 5 se výše úplaty snižuje na   0 Kč /měsíc /dítě.

 

Aktuality Hlavní strana.