Úplata za předškolní vzdělávání – duben 2021

Úplata za předškolní vzdělávání – duben 2021

podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, dle § 6 odstavce 5, se úplata za školné v měsíci dubnu 2021 pro  děti, kterým je omezena docházka do Mateřské školy, Nová 404, příspěvková organizace snižuje na 0%, výše úplaty je tedy 0 Kč.

Pro děti, které neplní povinné předškolní vzdělávání a byla jim umožněna docházka do mateřské školy za účelem řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí je stanovena úplata za měsíc duben ve výši 190 Kč.

V Postřelmově dne 26. 4. 2021

Bc. Ivana Vyhnánková

ředitelka školy

Aktuality Hlavní strana.