Informace pro rodiče předškolních dětí

Vážení rodiče,

Po domluvě a ve spolupráci s Pedagogicko – psychologickou poradnou Šumperk, bude možné i v letošním školním roce na naší škole uskutečnit Screeningové vyšetření školní zralosti s cílem včas upozornit na potřebu rozvoje v oblastech, kde dítě nedosahuje očekávaných výsledků a dovedností ve vztahu k požadavkům na školní připravenost pro vstup dítěte do 1. ročníku ZŠ.

Screeningové vyšetření samo o sobě neslouží primárně k doporučení odkladu školní docházky.

Výsledkem screeningového vyšetření je pak konkrétní doporučení pro rodiče i učitele, jak jednotlivé oblasti školní zralosti u dítěte rozvíjet.

Pokud budete mít zájem této služby využít, nahlaste  Váš  zájem  na třídách a to  do 16. 2. 2021 – můžete i telefonicky, nebo mailem.

Screeningové vyšetření se netýká dětí, které už odklad školní docházky mají.

Ivana Vyhnánková, ředitelka MŠ

Aktuality Hlavní strana.